Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW

§ 1

Warunkiem wypożyczenia stroju jest wypełnienie formularza umowy na podstawie dowodu osobistego.

§ 2

Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę, zgodną z aktualnym cennikiem w dniu wypożyczenia.

§ 3

Kaucja pobierana jest w przypadku braku dowodu osobistego, lub w przypadku wypożyczenia większej ilości strojów wraz z rekwizytami i wynosi 50 zł.

§ 4

Standardowy okres wypożyczenia stroju to 2 doby (sobota oraz niedziela są traktowane jako 1 doba).

§ 5

Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym od stanu w jakim były zabierane.

§ 6

W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy, Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę.

§ 7

W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie, Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w kwocie 5  zł za każdy dzień zwłoki.

§ 8

Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu  wypożyczenia do chwili zwrotu stroju.

§ 9

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju czy  zgubienia, Wypożyczający jest  zobowiązany do opłaty 100 zł  lub kwoty ustalonej przez pracownika Wypożyczalni.

§ 10

Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszelkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju w przypadku  klientów nie przestrzegających regulaminu oraz rozpoczęcia procedury windykacji.

§ 11

Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów.

§ 12

Nie przyjmujemy rezerwacji drogą mailową, bądź sms’ową.

§ 13

Rezerwacja jest możliwa tylko po przymierzeniu stroju i dokonaniu wpłaty 15 zł. W momencie braku odbioru stroju w umówionym terminie, wpłaty nie zwracamy.

§ 14

Wypożyczalnia nie udostępnia nikomu danych Wypożyczających . Pozostają one tylko i wyłącznie w ewidencji klientów Wypożyczalni.

©2016 Tęczowa Jaskinia